جریان شناسی سیاسی منطقه خاورمیانه
42 بازدید
محل نشر: ماهنامه - زمانه - 1389 - شماره 91، شهریور و مهر - تاریخ شمسی نشر 00/6/1389
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی